Informācija par personas datu apstrādi

Kādas ir jūsu tiesības?

Savu personas datu apstrādes ietvaros jums ir šādas tiesības:

Piekļuve apstrādātajiem personas datiem.

Piekrišanas personas datu apstrādei atsaukšana.

Nepareizo, neprecīzo un nepilnīgo personas datu izlabošana.

Personas datu dzēšana to ieguves juridiskā pamata zušanas gadījumā vai datu nelikumīgas apstrādes gadījumā.

Datu apstrādes ierobežošana.

Savu personas datu izgūšana mašīnlasāmā formātā savām vai cita datu pārziņa vajadzībām.

Iebilšana pret datu apstrādi, ja, jūsuprāt, personas datu apstrāde ir nelikumīga.

Neatļaušana veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu.

Kā jūs varat realizēt savas tiesības?

Ja jums ir jautājumi par personas datu aizsardzību un apstrādi, izmantojiet šādus saziņas kanālus:

Pa tālruni:

+420 800 600 000

Pa pastu:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Datu aizsardzības speciālists (DPO)

Ja jums ir jautājumi par savu personas datu aizsardzību, varat tieši sazināties ar ŠKODA AUTO datu aizsardzības speciālistu.

http://www.skoda-auto.com/personal-data
dpo@skoda-auto.cz

Sūdzības iesniegšana

Ja nepiekrītat tam, kā ŠKODA AUTO apstrādā jūsu personas datus,varat iesniegt sūdzību ŠKODA AUTO datu aizsardzības speciālistam vai uzraudzības iestādei.

Datu valsts inspekcija
Adrese: Blaumaņa iela 11/13-15,
Rīga, LV-1011
Tālr. : +371 67223131
Mājas lapa: www.dvi.gov.lv/lv