OBFCM DATU NOLASĪŠANA

Pārdošanas, pakalpojumu un tirdzniecības darbību konfidencialitātes politika Eiropā

Cienījamais klient,

Jūsu vizītes ietvaros Jūsu ŠKODA dīleru centrs veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Jums nepieciešamo servisu, un lai apmierinātu Jūsu prasības. Tas parasti nozīmē, ka ir procesi, kuros ŠKODA AUTO a.s. kā Jūsu automašīnas ražotājam nepieciešams apstrādāt informāciju par jums kā par klientu un automašīnu. Tajā ir ietverta servisa procesu pārvalde un informācijas par jaunu un lietotu automašīnu pārdošanas datiem apstrāde vai klientu aptauju veikšana. Mēs informēsim Jūs par attiecīgo datu apstrādi, ko veic ŠKODA AUTO a.s. sekojošās sadaļās.

Pārzinis

Šī privātuma politika nodrošina informāciju par Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu no ŠKODA AUTO a.s. puses, Václava Klementa 869, Mlada Boļeslava II, 29301 Mlada Boļeslava, reģistrēts Prāgas pilsētas tiesas uzņēmumu reģistrā ar nr. B 332.

Jūsu personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana

1. Borta degvielas patēriņa uzraudzības datu nolasīšana (OBFCM dati)

Lai atbilstu likumu prasībām (Komisijas regula (ES) nr. 2021/392), automašīnas dati, kuros tiek reģistrēts degvielas patēriņš un nobrauktie kilometri (pazīstami arī kā borta degvielas patēriņa uzraudzības dati), tiek nolasīti, kad automašīna nonāk dīleru centrā vai servisā, un tie tiek nosūtīti Eiropas Komisijai kopā ar automašīnas identifikācijas numuru.

Datu apstrādi, nodošanu un uzglabāšanu regulē šīs likuma prasības; klienti var paust skaidru atteikumu šādu darbību veikšanai pirms datus nolasa autorizēts serviss.

Jūsu dati tiek dzēsti vēlākais pēc 15 gadiem vai atbilstoši likuma prasībām, piemēram, tiklīdz vairs nepastāv datu vākšanas nolūks, un ja nepastāv pienākuma uzglabāt šos datus.

Jūsu tiesības

Jūs varat realizēt sekojošas tiesības klātienē Volkswagen AG ŠKODA AUTO a.s. jebkurā laikā bez maksas. Jūs varat iegūt papildu informāciju par savu tiesību izmantošanu mājaslapā: https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Piekļuves tiesības: Jūs varat piekļūt Jūsu personas datiem, kas pie mums glabājas, Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kādā apjomā Jūsu personas dati tiks apstrādāti vai nodoti, kā arī saņemt Jūsu uzglabāto personas datu kopiju.

Tiesības uz datu labošanu: Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izmainām neprecīzus vai nepilnīgus Jūsu personas datus.

Tiesības uz dzēšanu: Ja tiek izpildīti VDAR regulas 17. panta nosacījumi, Jums ir tiesības uz Jūsu datu dzēšanu. Tas nozīmē, ka Jūs varat, piemēram, pieprasīt, lai Jūsu dati tiktu dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami tiem mērķiem, kādiem tie tika vākti. Turklāt Jūs varat pieprasīt datu dzēšanu arī tad, ja mēs apstrādājam datus pēc Jūsu piekrišanas, un Jūs varat atsaukt šādu piekrišanu.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu: Jums ir tiesības lūgt ierobežot Jūsu datu apstrādi, ja tiek izpildīti VDAR regulas 18. panta nosacījumi. Piemēram, ja Jūs apstrīdat Jūsu datu precizitāti. Jūs varat pieprasīt apstrādes ierobežošanu uz laika posmu, līdz šie dati tiek pārbaudīti.

Tiesības noraidīt: Jums ir tiesības noraidīt Jūsu datu apstrādi, ja apstrāde ir balstīta uz sevišķu interesi, vai Jūsu dati tiek izmantoti tiešas reklāmas mērķiem. Noraidījums tiek pieļauts, ja apstrāde tiek veikta sabiedrisko interešu nodrošināšanai vai pēc oficiālas valsts iestādes pieprasījuma vai, ja tā tiek veikta Volkswagen AG vai trešo pušu likumīgo interešu realizācijai. Ja Jūs noraidāt datu apstrādi, lūdzu, paziņojiet mums par noraidījuma iemesliem. Turklāt Jums ir tiesības noraidīt datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem. Tas attiecas arī uz profilēšanu, kas ir saistīta ar tiešo mārketingu.

Tiesības uz datu pārnesamību: Ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu vai līguma izpildi, un apstrādi veic automatizēti, Jums ir tiesības saņemt Jūsu datus strukturētā, vispārpieņemti izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī pārnest šos datus citam datu apstrādātājam.

Tiesības atsaukt piekrišanu: Ja dati tiek apstrādāti pēc Jūsu piekrišanas, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, sākot ar atsaukšanas brīdi, bez maksas.

Tiesības iesniegt sūdzību: Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību par Jūsu datu apstrādi uzraugošajai iestādei Personas datu aizsardzības birojam (https://www.uoou.cz/en/).

Jūsu kontakti

Kontakti, pie kā Jūs varat vērsties, lai izmantotu savas tiesības

Kontaktpersonas Jūsu tiesību izmantošanai, kā arī vairāk informācijas Jūs atradīsiet mājaslapā: https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Datu aizsardzības speciālists

Mūsu datu aizsardzības specialists ir Jūsu kontaktpersona jautājumiem, kas saistīti ar datu aizsardzību:

ŠKODA AUTO a.s. datu aizsardzības speciālists
tř. Václava Klementa 869, 39301 Mladá Boleslav
DPO@skoda-auto.cz