Personas dati

Šeit ir pieejama visa informācija par ŠKODA AUTO sabiedrības personu datu aizsardzību. Mājaslapa tika izstrādāta, lai informētu jūs par to, kāds ir mūsu personu datu iegūšanas, izmantošanas un aizsargāšanas process, kā arī lai nodrošinātu platformu jebkādiem jautājumiem vai pieprasījumiem, kuri var rasties jums, izmantojot savas datu subjekta tiesības.

Informācija par personu datu apstrādi

Specifisku personu datu apstrādes procesu apraksts, ieskaitot apstrādes mērķus un citu detalizētu ŠKODA AUTO informāciju.


Tiesību izmantošana

Portāls savu tiesību izmantošanas pieprasījumu iesniegšanai saistībā ar ŠKODA AUTO personu datu aizsardzību.

Privātuma politika

ŠKODA AUTO vispārējie personu datu aizsardzības principi un pieeja.