Informācija par personu datu apstrādi

ŠKODA Connect mobilo tiešsaistes pakalpojumu nodrošināšana

Ar šo dokumentu mēs, kā personas datu apstrādātāji – sabiedrība ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifikācijas nr.: 00177041, reģistrēta komercreģistrā, ko uztur Prāgas pašvaldības tiesa atbilstoši B sadaļai, dokumenta nr. 332 (turpmāk tekstā saukta par “ŠKODA AUTO“) – nodrošinām informāciju par personu datu apstrādi un jūsu tiesībām saistībā ar to.

Personu datu apstrāde tiek veikta kā daļa no sekojošām aktivitātēm: ŠKODA Connect mobilo tiešsaistes pakalpojumu nodrošināšana

ŠKODA Connect mobilo tiešsaistes pakalpojumu nodrošināšana

Apstrādes mērķis:
ŠKODA Connect mobilo tiešsaistes pakalpojumu nodrošināšana

Apstrādes mērķa apraksts:
Mēs izmantojam personu datus jūsu reģistrācijas vajadzībām ŠKODA Connect vidē, pasūtīto pakalpojumu aktivācijai, sinhronizācijai ar jūsu automašīnu, izmantojot PIN kodu un regulāru pakalpojumu iegādei ŠKODA Connect informācijas un izklaides tiešsaistē un Care Connect ietvaros, lai aktivizētu pakalpojumus, kam nepieciešama īpaša iegāde (automašīnas attālināta atslēgšana vai autonomā sildītāja ieslēgšana), kā arī minēto darbību paplašināšanai un atcelšanai.

Šāda personu datu izmantošana var ietvert sevī, piemēram, datu izmantošanu, kas iegūti, izmantojot GPS, piemēram, pašreizējā automašīnas atrašanās vieta, kā arī to potenciālu nodošanu Google EarthTMTM vai līdzīgam pakalpojumu sniedzējam. Lai ļautu jums izmantot ŠKODA Connect mobilos tiešsaistes pakalpojumus, mums jāizmanto jūsu personu datus, lai izveidotu jūsu lietotāja kontu. Tāpēc mums nepieciešams, lai jūs iesniegtu mums savu e-pasta adresi, uz kuru mēs varam jums nosūtīt apstiprinājuma e-pasta ziņojumu un paroli. Mums jāpievieno jūsu papildu personu dati jūsu kontā atkarībā no tā, uz kādām lietotnēm jūs esat pierakstījies, izmantojot savu lietotāja kontu.

Ja jūs apmeklējat ŠKODA Connect portālu, izmantojot to mēs arī apstrādājam jūsu personu datus atbilstoši principiem, kas aprakstīti šeit.

Maksimālas drošības nolūkos dati tiek pārsūtīti šifrētā formātā.

Zemāk jūs atradīsiet detalizētu ŠKODA Connect un datu apstrādes skaidrojumu saistībā ar atsevišķiem pakalpojumiem. Pakalpojumi, ko jūs varat izmantot automašīnā, ir atkarīgi no automašīnas aprīkojuma un pakalpojumiem, par kuriem esat noslēguši ŠKODA Connect pakalpojumu līgumu.

I. Infotainment Online
Pakalpojuma Infotainment Online komplekts ļauj Klientam brauciena laikā būt labāk informētam. Klients var meklēt tuvumā esošas viņu interesējošas vietas, saņemt jaunāko satiksmes informāciju no interneta un daudz ko citu.

Google Earth™
Ar Pakalpojumu Google Earth™ Klients var atklāt daudzas jaunas vietas un ar reālu apkārtnes vizualizāciju izmantot jaunu navigācijas veidu. Lai to varētu izdarīt, transportlīdzeklis nosūta uz Google® nepieciešamo kartes apgabalu koordinātes, navigācijas sistēmas veidu, IP adresi un izvēlēto valodu, lai uz transportlīdzekli varētu nosūtīt kartes un fotoattēlus pareizajā formātā.

Tiešsaistes interešu punktu meklēšana (teksts/balss)
Funkcija “Tiešsaistes interesējošu vietu meklēšana (teksts/balss)” ļauj Klientam, izmantojot Google® konkrētajā vietā, precīzi meklēt interesējošās vietas, izmantojot balss komandas. Tajā pašā laikā nepārtrauktā datu atjaunināšana internetā piedāvā daudzus pārsteidzošus un noderīgus atklājumus, lai Klienta braucieni būtu vēl interesantāki. Lai meklētu interešu punktus, no transportlīdzekļa uz Google® un ŠKODA AUTO tiek nosūtītas izvēlētās atrašanās vietas koordinātes, meklēšanas rādiuss, izvēlētā valoda un balss komandas datne.

Degvielas uzpildes stacijas
Funkcija “Degvielas uzpildes stacijas” sniedz Klientam informāciju par transportlīdzekļa tuvumā esošajām degvielas uzpildes stacijām. Meklēšanas rezultātos papildus atrašanās vietai tiek attēlota arī informācija par degvielas cenām un darbalaiku. Meklēšanas izvēlne tiek atvērta pēc Klienta pieprasījuma vai tad, kad degvielas līmenis tvertnē nokrītas zemāk par noteikto līmeni. Lai sameklētu degvielas uzpildes stacijas, pašreizējās koordinātas tiek nosūtītas ŠKODA AUTO un tālāk uz ŠKODA AUTO pilnvaroto meklēšanas pakalpojumu.

Autostāvvietas
Izmantojot pakalpojumu “Autostāvvietas”, Klients var sameklēt piemērotas autostāvvietas transportlīdzekļa pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Lietotne parāda kopējo un brīvo stāvvietu skaitu. Turklāt pakalpojums sniedz informāciju par cenām, darbalaikiem un attālumiem. Atbilstošās stāvvietas tiek attēlotas navigācijas sistēmas priekšskatījumā. Lai sameklētu autostāvvietas, pašreizējās koordinātas tiek nosūtītas ŠKODA AUTO un tālāk uz ŠKODA AUTO pilnvaroto meklēšanas pakalpojumu.

Tiešsaistes satiksmes informācija
Izmantojot pakalpojumu "Tiešsaistes satiksmes informācija", Klienta rīcībā vienmēr ir aktuāla informācija par faktiskajiem satiksmes apstākļiem, kas ļauj, piemēram, izvairīties no sastrēgumiem. Pakalpojums “Tiešsaistes satiksmes informācija” navigācijas sistēmā parāda faktiskos satiksmes apstākļus. Šo informāciju nodrošina ŠKODA AUTO pilnvarotais satiksmes pakalpojums. Lai atjauninātu satiksmes informāciju, transportlīdzeklis nosūta šim pakalpojumam savas koordinātes, kustības virzienu, ātrumu, datumu, laiku un īslaicīgu nejauši izvēlētu identifikatoru.

Tiešsaistes galamērķu importēšana
Ar pakalpojumu “Tiešsaistes galamērķu importēšana” pirms brauciena uzsākšanas Klients var importēt ŠKODA Connect saglabātās viņu interesējošās vietas (Points of Interest, POI) transportlīdzekļa navigācijas sistēmā. ŠKODA AUTO piedāvā šīs interesējošās vietas pieprasīšanai no transportlīdzekļa. Tās tiek saglabātas, līdz Klients tās izdzēš ŠKODA Connect portālā vai lietotnē ŠKODA Connect. Ja Klients meklē interesējošās vietas kartē ŠKODA Connect portālā vai lietotnē ŠKODA Connect, tiek nosūtīts pieprasījums ŠKODA AUTO pilnvarotajam karšu pakalpojumam.

Mani interešu punkti
Ar funkciju “Mani interešu punkti” Klients var saglabāt sarakstu ar personīgo interešu punktu izlasi un importēt to transportlīdzekļa navigācijas sistēmā. Importējot personīgo interešu punktu sarakstu ŠKODA Connect portālā, dati tiek pārsūtīti uz navigācijas sistēmu un ir gatavi lietošanai pēc pieprasījuma.

Laika apstākļi
Pakalpojums “Laika apstākļi” piedāvā aktuālu informāciju par laika apstākļiem pašreizējā atrašanās vietā un galamērķī. Sistēma vienlaikus ņem vērā paredzēto ierašanās laiku galamērķī. Laika prognozi transportlīdzekļa pašreizējai atrašanās vietai vai navigācijas galamērķim nodrošina ŠKODA AUTO pilnvarotais meteoroloģiskais dienests. Pieprasījumā transportlīdzeklis nosūta ŠKODA AUTO nepieciešamās atrašanās vietas koordinātes, kā arī valodas iestatījumus un mērvienības. Tad informācija tiek pārsūtīta meteoroloģiskajam dienestam.

Jaunumi
Klients var izvēlēties ziņu radiostaciju (Ziņu plūsma) un importēt to no ŠKODA Connect portāla ŠKODA transportlīdzeklī. ŠKODA Connect portālā Klients var apmeklēt jaunumu portālu un pēc tam sekot līdzi jaunumiem arī transportlīdzeklī. Pieprasot ziņas no transportlīdzekļa, tiek nosūtīts pieprasījums Klienta izvēlētajam ziņu sniedzējam vai sniedzējiem.

Tiešsaistes ekskursijas importēšana
Izmantojot funkciju “Tiešsaistes ekskursijas importēšana”, Klients pirms brauciena sākšanas var nosūtīt ŠKODA Connect portālā vai lietotnē ŠKODA Connect esošus gatavus maršrutus uz transportlīdzekļa navigācijas sistēmu. Lai maršruti tiktu pieņemti, navigācijas sistēmai jābūt tiešsaistē, un tajā jābūt norādīto galamērķu karšu datiem. Klients var saglabāt navigācijas sistēmā ne vairāk kā piecus (5) maršrutus, kuros vienmēr ir desmit (10) daļēji galamērķi. Ja Klients vēlas saglabāt papildu maršrutus pēc šī ierobežojuma, saglabātie maršruti jāizdzēš no navigācijas sistēmas.

Tiešsaistes karšu atjauninājumi
Tiešsaistes karšu atjauninājumi ļauj Klientam atjaunināt navigācijas sistēmas kartes, izmantojot internetu. Atjauninājumi tiek piedāvāti atsevišķām valstīm vai reģioniem. Funkcija “Tiešsaistes karšu atjauninājumi” informē Klientu, tiklīdz ir pieejami jauni karšu atjauninājumi. Klients pēc tam var izvēlēties nepieciešamo atjauninājumu “Tiešsaistes karšu atjauninājumu” sarakstā.
II. Care Connect

Care Connect ļauj Klientam piekļūt transportlīdzekļa drošības un apkopes funkcijām ar ŠKODA Connect portāla vai lietotnes ŠKODA Connect starpniecību.

Transportlīdzekļa stāvoklis
Izmantojot pakalpojumu “Transportlīdzekļa stāvoklis”, Klients var pārbaudīt, vai ir atvērti vai aizvērti elektriskie logi, durvis, dzinēja pārsegs un bagāžas nodalījums, vai transportlīdzeklis ir aizslēgts un vai ir ieslēgtas vai izslēgtas stāvgaismas. Klients var pieprasīt pašreizējo informāciju par transportlīdzekļa stāvokli, izmantojot lietotni ŠKODA Connect, kā arī ŠKODA Connect portālu. Pakalpojums "Transportlīdzekļa statuss" tikai nolasa faktisko informāciju par transportlīdzekļa stāvokli un attēlo to. Nav iespējams ieslēgt/izslēgt lukturus, aizslēgt/atslēgt transportlīdzekli vai atvērt/aizvērt logus.

Braukšanas dati
Klients var izmantot funkciju “Braukšanas dati”, lai tiktu parādīts vidējais braukšanas ātrums, brauciena ilgums, nobrauktais attālums un vidējais degvielas patēriņš, atrodoties ārpus transportlīdzekļa. Brauciena beigās pēc transportlīdzekļa aizslēgšanas minētie dati tiek nosūtīti ŠKODA AUTO un ir pieejami pēc pieprasījuma ŠKODA Connect portālā un lietotnē ŠKODA Connect.

Stāvvietas atrašanās vieta
Funkcija “Stāvvietas atrašanās vieta” ļauj Klientam skatīt pēdējo zināmo transportlīdzekļa atrašanās vietu. Ar lietotni ŠKODA Connect Klients var atrast ceļu uz vietu, kur novietots transportlīdzeklis. Kad Klients izņem aizdedzes atslēgu, pēc GPS koordinātām tiek noteikta transportlīdzekļa novietošanas vieta stāvēšanai, un transportlīdzeklis automātiski nosūta atrašanās vietas informāciju ŠKODA AUTO, kur tā tiek saglabāta. Atrašanās vietu var noskaidrot, izmantojot lietotni ŠKODA Connect un ŠKODA Connect portālu. ŠKODA AUTO neapkopo transportlīdzekļu vai atsevišķu personu pārvietošanās profilus. Ja transportlīdzeklis vēlāk tiek, piemēram, aizvilkts vai nozagts, neiedarbinot to vai neizņemot aizdedzes atslēgu, jauno transportlīdzekļa atrašanās vietu nav iespējams noteikt.

Transportlīdzekļa stāvokļa ziņojums
Funkcija “Transportlīdzekļa stāvokļa ziņojums” informē Klientu par pašreizējo transportlīdzekļa stāvokli. Klients var vizualizēt pašreizējo informāciju par transportlīdzekli un/vai nepieciešamo apkopi un pārvaldīt šo informāciju (piemēram, izdrukājot vai arhivējot). Funkciju Transportlīdzekļa stāvokļa ziņojums var automātiski pieprasīt Klients (piemēram, regulāri un/vai ik pēc zināma daudzuma kilometru nobraukšanas) vai manuāli (apmeklējot ŠKODA Connect portālu vai lietotnē ŠKODA Connect). Transportlīdzeklis tad pārsūtīs pašreizējos transportlīdzekļa stāvokļa datus uz ŠKODA Connect portālu, kur var skatīt transportlīdzekļa stāvokļa ziņojumus. Klientam joprojām ir pienākums rīkoties tikai saskaņā ar brīdinājumiem un kļūmju ziņojumiem pašā transportlīdzeklī.

Apkopes plānošana
Funkcija “Apkopes plānošana” ļauj Klientam parocīgi un ērti pieteikt apkopes apmeklējumu pie apkopes partnera, izmantojot ŠKODA Connect portālu. Šim nolūkam transportlīdzeklis sūta informāciju par nepieciešamo apkopi (piemēram, sasniegto apkopes intervālu) uz ŠKODA AUTO datu serveri. Šie dati tiek automātiski nosūtīti apkopes partnerim, ko iepriekš izvēlējās Klients. Pēc tam apkopes partneris var sazināties ar Klientu pa Klienta izvēlēto saziņas veidu (ŠKODA Connect portālu, e-pastu vai tālruni) un vienoties par apmeklējumu. Klients jebkurā laikā var pārtraukt šo pakalpojumu, mainīt vēlamo saziņas veidu vai izvēlēties citu apkopes partneri ŠKODA Connect portālā vai lietotnē ŠKODA Connect.

Tehniskās palīdzības zvans
Funkciju “Tehniskās palīdzības zvans”, izmantojot trīs (3) pogu moduli transportlīdzekļa griestos, var lietot, lai piezvanītu zvanu centra operatoram un paziņotu par transportlīdzekļa tehniskām problēmām. Tajā pašā laikā transportlīdzeklis automātiski nosūta pašreizējo atrašanās vietu un transportlīdzekļa datus zvanu centram. Saņemot transportlīdzekļa datus, zvanu centra operators iegūst nepieciešamo informāciju, lai varētu ieteikt, ko Klientam darīt, vai, ja nepieciešams, izsaukt autoevakuatoru.

Informācijas zvans
Funkciju “Informācijas zvans”, izmantojot trīs (3) pogu moduli transportlīdzekļa griestos, var lietot, lai izveidotu balss savienojumu ar zvanu centra operatoru, kas sniegs informāciju un atbildes saistībā ar ŠKODA piedāvājumu, kā arī par ŠKODA Connect pakalpojumiem atbilstoši ŠKODA pakalpojumu piedāvājumam.

Automātisks paziņojums par negadījumu
Funkcija “Automātisks paziņojums par negadījumu” atpazīst satiksmes negadījumus, kuros nav nostrādājuši drošības spilveni, un jautā, vai Klients vēlas veikt zvanu transportlīdzekļa bojājumu gadījumā. Ja Klients veic zvanu, dati par transportlīdzekļa atrašanās vietu tiek nosūtīti uz zvanu centru. Ar balss savienojuma starpniecību zvanu centra operators vienojas ar Klientu par turpmāko rīcību un veic nepieciešamās darbības. Pēc Klienta pieprasījuma transportlīdzekli var aizvilkt līdz tuvākajam apkopes partnerim.

Zonas paziņojums
Ar pakalpojumu “Zonas paziņojums” klients var saņemt ziņojumu, ja transportlīdzeklis atrodas kādā konkrētā zonā vai izbrauc no tās. Šim nolūkam Klients ŠKODA Connect portālā vai lietotnē ŠKODA Connect var noteikt zonas un laiku, kad transportlīdzeklis nedrīkst izbraukt no noteiktas zonas vai iebraukt noteiktās zonās. Ja šī funkcija ir ieslēgta, šķērsojot zonas robežu, informācija tiek nosūtīta uz ŠKODA AUTO datu serveri. Tiklīdz Klienta iestatītie ierobežojumi tiek pārkāpti un transportlīdzeklis atrodas aizliegtajā zonā vai izbrauc no noteiktās zonas, Klients saņem ziņojumu Connect lietotnē (pašpiegādes ziņojumu) un/vai e-pastā. Transportlīdzekļa vadītājs var jebkurā laikā izslēgt funkciju “Zonas paziņojums” transportlīdzekļa iestatījumos, tādējādi nepieļaujot, ka Klients saņemt zonas paziņojumu. Šādā gadījumā uz ŠKODA AUTO datu serveriem tiks pārsūtīts “zonas paziņojums”.

Ātruma paziņojums
Funkcija “Ātruma paziņojums” ļauj informēt Klientu katru reizi, kad transportlīdzeklis pārsniedz noteikto ātruma ierobežojumu. Šim nolūkam Klients var iestatīt ātruma ierobežojumu ŠKODA Connect portālā vai lietotnē ŠKODA Connect un izvēlēties, vai saņemt vienreizēju paziņojumu pēc pirmās ātruma ierobežojuma pārsniegšanas vai vairākas reizes pēc atkārtotas pārsniegšanas. Ja ir aktivizēts pakalpojums “Ātruma ierobežojuma pārsniegšanas paziņojums”, katru reizi, kad tiek pārsniegts ŠKODA AUTO datu serverī iestatītais ātruma ierobežojums, tiek nosūtīts ziņojums. Tiklīdz transportlīdzeklis pārsniedz Klienta iestatīto ātruma ierobežojumu, Klients saņem paziņojumu ŠKODA Connect portālā, lietotnē ŠKODA Connect (pašpiegādes ziņojumu) un/vai e-pastā.

Skaņas signāls un gaismas signāls
Ar pakalpojumu “Skaņas signāls un mirkšķināšana” Klients var attālināti pārvaldīt transportlīdzekļa avārijas gaismas un skaņas signālu ar lietotni ŠKODA Connect, ja transportlīdzeklis atrodas skata lokā (apmēram 500 metru robežās). Ar pakalpojumu “Skaņas signāls un mirkšķināšana” Klients var ieslēgt un izslēgt transportlīdzekļa avārijas gaismas un skaņas signālu, kā arī apskatīt pašreizējo avārijas gaismu un skaņas signāla stāvokli. Lai pārliecinātos, ka Klients atrodas transportlīdzekļa tuvumā, ieslēdzot skaņas signālu un avārijas gaismas ar pakalpojumu “Skaņas signāls un mirkšķināšana”, tiek salīdzināta Klienta viedtālruņa un transportlīdzekļa atrašanās vieta.

Papildu apsildes sistēma tiešsaistē
Funkcija “Papildu apsildes sistēma tiešsaistē” ļauj Klientam vadīt apsildes sistēmu, izmantojot ŠKODA Connect portālu vai lietotni ŠKODA Connect. Piemēram, Klients var ieprogrammēt braukšanas sākšanas laikus, lai apsildes sistēma automātiski ieslēgtos un transportlīdzeklis iesiltu vēlamajā laikā. Izmantojot funkciju “Papildu apsildes sistēma tiešsaistē”, sistēmu var arī ieslēgt un izslēgt jebkurā laikā. Drošības apsvērumu dēļ Klientam ir pienākums vispirms iestatīt personas identifikācijas numuru (S-PIN), kas jāievada pirms katras piekļuves funkcijai “Papildu apsildes sistēma tiešsaistē”.

Tiešsaistes pretaizdzīšanas signalizācija
Ar pakalpojumu “Tiešsaistes pretaizdzīšanas signalizācija” Klients ŠKODA Connect portālā, lietotnē ŠKODA Connect (pašpiegādes ziņojums) un/vai e-pastā var saņemt informāciju par pretaizdzīšanas signalizācijas nostrādāšanu. Vienlaikus Klients saņem informāciju par tās nostrādāšanas iemeslu un laiku, lai varētu nekavējoties veikt atbilstošus pasākumus.

Apstrādes juridiskais pamatojums:
Mums jāveic apstrāde, lai varētu ar jums noslēgtu līgumu par ŠKODA Connect mobilo tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu, vai lai izpildītu ar jums noslēgtās līgumsaistības. Jūsu personas datu nodrošināšana ir līguma izpildes prasība, un, ja jūs nenodrošināt minētos datus, mums nav iespējas noslēgt ar jums līgumu, vai tas var nebūt iespējams no mūsu puses nodrošināt iepriekš noslēgta līguma saistību izpildi. Bez jūsu personas datu apstrādes, kā minēts augstāk, mēs nevaram nodrošināt ŠKODA Connect mobilo tiešsaistes pakalpojumu sniegšanas līguma izpildi.

Personas datu kategorijas, kurus mēs apstrādājam:
Darījumu vēsture, lokalizācijas dati, produkta tehniskā informācija, līguma dati un identifikācijas dati.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
6 mēneši pēc lietotāja konta slēgšanas.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodrošināt jūsu personu datus:
ŠKODA Connect mobilo tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodrošināti publiskajām iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā, ievērojot likumu prasības.

Personas datu avots:
Tieši no jums un no automašīnas, kurā jūs izmantojat ŠKODA Connect mobilos tiešsaistes pakalpojumus, un kura attiecīgi sazinās ar ŠKODA AUTO datu serveriem.

Personas datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām:
Augstāk minētās datu apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks nodoti jebkādām trešajām valstīm vai starptautiskām sabiedrībām.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, kas balstīta uz personu datiem: Personu datu apstrādes ietvaros netiek piemērota automatizēta lēmumu pieņemšana, kas balstīta uz personu datiem.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti atbilstoši publiskām interesēm un izmantoti zinātniskiem, vēstures un statistikas pētniecības mērķiem. Pamatotos gadījumos personu dati var arī tikt pakļauti apstrādei juridisku jautājumu izšķiršanas mērķiem, ieskaitot saistību izpildi pret publiskās administrācijas iestādēm un uzraudzību, kā arī tiesisku risku izvērtēšanai.

Emergency Call ārkārtas zvana realizācija

Apstrādes mērķis:
Emergency Call ārkārtas zvana realizācija

Apstrādes apraksts:
Ceļu satiksmes negadījumā vai jebkādā citā potenciāli jūsu veselībai vai dzīvībai bīstamā gadījumā, jūsu personu dati tiks automātiski sniegti Emergency Call ārkārtas zvana pakalpojuma nodrošinātājiem un 112 līnijai. Ja automašīna ir iesaistīta ceļu satiksmes negadījumā, tiek veikts automātisks ārkārtas zvans, izmantojot “Emergency Call” pakalpojumu zvanu centram “Call Centre”. Tajā pašā laikā automašīna, izmantojot sensorus gaisa drošības spilvenos un drošības jostu spriegotājos, nosaka, vai ir noticis negadījums un nosūta aktuālo automašīnas atrašanās vietu, braukšanas virzienu, negadījuma smaguma pakāpi un cilvēku skaitu, kas atradies automašīnā negadījuma laikā. Izmantojot balss savienojumu, zvanu centra operators rūpējas par jums līdz ierodas glābšanas dienesti. Ar SOS moduļa pogas palīdzību automašīnas griestos jūs varat manuāli ziņot par negadījumu jebkurā laikā vai pieprasīt palīdzību, kas nepieciešama citiem ceļu satiksmes dalībniekiem ārkārtas situācijā. Ja automašīnai ir uzstādīts atbilstošais aprīkojums, šis pakalpojums ir pieejams arī tad, ja nav noslēgts ŠKODA Connect pakalpojumu līgums. Atbalstīto valodu un valstu saraksts, kurās pieejams ārkārtas zvana pakalpojums, ir pieejams konfiguratorā un ŠKODA Connect portālā. Ja ir vēlme, jūs varat atslēgt pakalpojumu pie sava ŠKODA AUTO servisa partnera; lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, iepazīstieties ar automašīnas lietošanas rokasgrāmatu.

Apstrādes atļauja:
Apstrāde ir nepieciešama jūsu vitālo interešu aizsardzībai, īpaši jūsu veselības.

Personu datu kategorijas, kurus mēs apstrādājam:
Lokalizācijas dati un produkta tehniskā informācija.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
6 mēneši pēc pakalpojuma beigām.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodrošināt personu datus:
ŠKODA Connect mobilo tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji, 112 līnija. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodrošināti publiskajām iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā, ievērojot likumu prasības.

Personas datu avots:
Tieši no jums un no automašīnas, kurā jūs izmantojat ŠKODA Connect mobilos tiešsaistes pakalpojumus, un kura attiecīgi sazinās ar ŠKODA AUTO datu serveriem.

Personas datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām:
Augstāk minētās datu apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks nodoti jebkādām trešajām valstīm vai starptautiskām sabiedrībām.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, kas balstīta uz personu datiem:
Personu datu apstrādes ietvaros netiek piemērota automatizēta lēmumu pieņemšana, kas balstīta uz personu datiem.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti atbilstoši publiskām interesēm un izmantoti zinātniskiem, vēstures un statistikas pētniecības mērķiem. Pamatotos gadījumos personu dati var arī tikt pakļauti apstrādei juridisku jautājumu izšķiršanas mērķiem, ieskaitot saistību izpildi pret publiskās administrācijas iestādēm un uzraudzību, kā arī tiesisku risku izvērtēšanai.

Kādas ir jūsu tiesības?

Personu datu apstrādes ietvaros jums ir sekojošas tiesības:

Piekļuve apstrādājamajiem personu datiem.

Datu apstrādes piekrišanas atsaukšana.

Nekorektu, neatbilstošu un nepilnīgu personu datu labošana.

Personu datu dzēšana gadījumā, ja beidzas apstrādes mērķa tiesiskais pamatojums vai prettiesiskas apstrādes gadījumā.

Datu apstrādes ierobežošana.

Personu datu izgūšana mašīnlasāmā formātā savām vai cita apstrādātāja vajadzībām.

Iebilst pret datu apstrādi, ja jums šķiet, ka personu datu apstrāde ir pretlikumīga.

Nebūt pakļautam automatizētai lēmumu pieņemšanai.

Kā iespējams izmantot savas tiesības?

Saistībā ar savu tiesību izmantošanu, ŠKODA AUTO var piemērot pamatotu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas saistībā apstrādi, ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

Pieprasījumiem, kas saistīti ar personu datu aizsardzību un apstrādi, izmantojiet sekojošus saziņas kanālus:

Telefons:

+420 800 600 000

Pasts:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Datu aizsardzības inspektors (DPO)

Jautājumu gadījumā par personu datu aizsardzību jūs varat sazināties tieši ar ŠKODA AUTO personu datu aizsardzības inspektoru (DPO).

http://www.skoda-auto.com/personal-data
dpo@skoda-auto.cz

Sūdzības iesniegšana

Gadījumā, ja jūs nepiekrītat tam, kā ŠKODA AUTO apstrādā vai rīkojas ar jūsu personu datiem, jūs varat iesniegt sūdzību ŠKODA AUTO datu aizsardzības inspektoram (DPO) vai uzraugošajai iestādei.

Datu valsts inspekcija
Adrese: Blaumaņa iela 11/13-15,
Rīga, LV-1011
Tālr. : +371 67223131
Mājas lapa: www.dvi.gov.lv/lv