Informācija par personas datu apstrādi

Automašīnu pārdošana un pēcpārdošanas pakalpojumu sniegšana

Ar šo dokumentu mēs kā personas datu pārzinis — uzņēmums ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, identifikācijas nr. 00177041, reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, ko pārvalda Prāgas Municipālā tiesa, B sadaļas failā nr. 332 (turpmāk tekstā “uzņēmums ŠKODA AUTO”) — sniedzam informāciju par personas datu apstrādi un jūsu tiesībām saistībā ar šo apstrādi.

Personas datu apstrāde iekļauj tālāk norādītās darbības. Automašīnu pārdošana un pēcpārdošanas pakalpojumu sniegšana.

AUTOMAŠĪNU PĀRDOŠANA

Apstrādes mērķis:
Automašīnu pārdošana

Apstrādes mērķa apraksts:
Mēs izmantojam jūsu personu datus visos nepieciešamajos soļos, lai jūs varētu iegādāties kādu no mūsu automašīnām, t.i., lai sastādītu jūsu iegādājamās automašīnas rēķinu un noslēgtu un izpildītu iegādes līgumu, ieskaitot rēķina izveidi un jūsu automašīnas nodošanu pie mūsu biznesa partneriem.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Mums jāveic apstrāde, lai varētu ar jums noslēgt līgumu vai izpildītu ar jums noslēgtā līguma saistības. Personu datu sniegšana ir līguma prasība, un gadījumā, ja jūs mums tos nesniedzat, mums var nebūt iespēju noslēgt ar jums līgumu, vai mums var nebūt iespēju nodrošināt noslēgtā līguma izpildi.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, aprakstošā informācija, darījumu dati un produkta tehniskā informācija.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
10 gadi pēc līguma noslēgšanas.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Izplatīšanas tīkla locekļi. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

FINANSIĀLU IEGUVUMU NODROŠINĀŠANA

Apstrādes mērķis:
Finansiālu ieguvumu nodrošināšana

Apstrādes mērķa apraksts:
Mēs izmantosim jūsu personu datus, lai iedalītu jūs, tā saucamajās, “mērķa grupās”, balstoties uz kurām jūs varat saņemt pie sava izvēlētā izplatīšanas tīkla locekļa finansiālu ieguvumu, iegādājoties automašīnu. Tas neietver cilvēku ar īpašām vajadzībām reģistrācijas karšu kopiju veidošanu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Mums jāveic apstrāde, lai varētu ar jums noslēgt līgumu vai izpildītu ar jums noslēgtā līguma saistības. Personu datu sniegšana ir līguma prasība, un gadījumā, ja jūs mums tos nesniedzat, mums var nebūt iespēju noslēgt ar jums līgumu, vai mums var nebūt iespēju nodrošināt noslēgtā līguma izpildi.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, aprakstošā informācija, darījumu dati un produkta tehniskā informācija.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
10 gadi pēc līguma noslēgšanas.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Izplatīšanas tīkla locekļi, aģentūra, kas pārbauda ŠKODA AUTO biznesa partneru precīzu līdzekļu izmantošanu. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

FINANSIĀLU IEGUVUMU NODROŠINĀŠANA PERSONĀM AR INVALIDITĀTES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU

Apstrādes mērķis:
Finansiālu ieguvumu nodrošināšana personām ar invaliditātes reģistrācijas apliecību

Apstrādes mērķa apraksts:
Finansiāla ieguvuma nodrošināšanas gadījumā cilvēku ar īpašām vajadzībām “mērķa grupas” gadījumā, mēs skenēsim un apstrādāsim jūsu invalīda reģistrācijas karti, balstoties uz kuru jūs un izplatīšanas tīkla loceklis, kuru būsiet izvēlējies, saņems finansiālu ieguvumu automašīnas iegādei.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Mēs esam autorizēti apstrādāt jūsu personu datus atbilstoši jūsu dotajai piekrišanai. Ja jūs neesat mums devuši piekrišanu, mēs neapstrādāsim jūsu personu datus šim mērķim.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Personu identitātes kartes vai cita dokumenta kopijas. Apstrādes un arhivēšanas periods: Līdz piekrišanas atsaukšanai.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Izplatīšanas tīkla locekļi. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

PASŪTĪJUMA IZPILDE ŠKODA AUTO SERVISĀ

Apstrādes mērķis:
Pasūtījuma izpilde ŠKODA AUTO servisā

Apstrādes mērķa apraksts:
Gadījumā ja jūs vēlaties izmantot ŠKODA AUTO servisa pakalpojumus, mēs izmantosim jūsu personu datus, reģistrējot jūsu vizīti, izsniedzot darba uzdevumu vai, ja tas ir piemērojams konkrētajā gadījumā, potenciālai pieejai jūsu pasūtījumam, un izsniedzot rēķinu, ieskaitot darbu ar apdrošināšanas gadījumu ar apdrošināšanas sabiedrību.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Mums jāveic apstrāde, lai varētu noslēgt ar jums līgumu, kā arī ar mērķi izpildīt ar jums noslēgtā līguma saistības. Personu datu sniegšana ir līguma prasība, un gadījumā, ja jūs mums tos nesniedzat, mums var nebūt iespēju noslēgt ar jums līgumu, vai mums var nebūt iespēju nodrošināt noslēgtā līguma izpildi.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, darījumu dati un produkta tehniskā informācija.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
10 gadi pēc servisa pasūtījuma pārtraukšanas

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Apdrošināšanas sabiedrība. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

SERVISA PASŪTĪJUMA LĪGUMA PARAKSTĪŠANA, IZMANTOJOT BIOMETRISKO PARAKSTU

Apstrādes mērķis:
Servisa pasūtījuma līguma parakstīšana, izmantojot biometrisko parakstu

Apstrādes mērķa apraksts:
Gadījumā, ja vēlaties izmantot mūsu ŠKODA AUTO servisa pakalpojumus, mēs izmantosim jūsu personu datus, lai noslēgtu servisa pasūtījuma līgumu ar jums jūsu ŠKODA AUTO servisā, izmantojot jūsu (tā saukto) dinamisko parakstu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Mēs esam autorizēti apstrādāt jūsu personu datus atbilstoši jūsu dotajai piekrišanai. Ja jūs neesat mums devuši piekrišanu, mēs neapstrādāsim jūsu personu datus šim mērķim.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Biometriskie dati.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
10 gadi pēc servisa pasūtījuma pārtraukšanas.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

GARANTIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA

Apstrādes mērķis:
Garantija un pēcpārdošanas pakalpojumu nodrošināšana

Apstrādes mērķa apraksts:
Mēs izmantosim jūsu personu datus līguma noslēgšanai par pēcpārdošanas pakalpojumu nodrošināšanu, par kuru jūs esat izrādījuši interesi, un saistīto pakalpojumu sniegšanai. Tas aptver priekšapmaksas servisu, pagarināto garantiju un palīdzības pakalpojumu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Mums jāveic apstrāde, lai varētu noslēgt ar jums līgumu, kā arī ar mērķi izpildīt ar jums noslēgtā līguma saistības. Personu datu sniegšana ir līguma prasība, un gadījumā, ja jūs mums tos nesniedzat, mums var nebūt iespēju noslēgt ar jums līgumu, vai mums var nebūt iespēju nodrošināt noslēgtā līguma izpildi.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, produkta tehniskā informācija.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
10 gadi pēc līguma izbeigšanas.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Izplatīšanas tīkla locekļi, infolīnija, ŠkoFIN s.r.o. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

KLIENTU APMIERINĀTĪBAS APTAUJA

Apstrādes mērķis:
Klientu apmierinātības aptauja

Apstrādes mērķa apraksts:
Mēs izmantosim jūsu personu datus, lai noskaidrotu jūsu viedokli par produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem, kas ir kā daļa no visa ŠKODA AUTO izplatīšanas tīkla. Personu dati tiek nodoti sabiedrībām, kas nodrošina mums informāciju par jūsu apmierinātību. Gadījumā, ja tiek atklāta jūsu neapmierinātība, mēs varam izmantot jūsu personu datus, lai nodrošinātu atlīdzināšanu (ieskaitot lietas nodošanu atticīgajam izplatīšanas tīkla loceklim).

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Esam autorizēti veikt šādu apstrādi. Mēs vēlamies nepārtraukti uzlabot mūsu produktus un pakalpojumu tā, lai mūsu klienti ar tiem būtu apmierināti.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, produkta tehniskā informācija.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
2 gadi pēc pakalpojuma sniegšanas.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Izplatīšanas tīkla locekļi, ziņošanas aģentūras, aģentūras, kas nodrošina apmierinātības aptauju, holdinga sabiedrības. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

DARBS AR KLIENTU SŪDZĪBĀM

Apstrādes mērķis:
Darbs ar klientu sūdzībām

Apstrādes mērķa apraksts:
Mēs izmantosim jūsu personu datus, lai risinātu jūsu sūdzības, kas iesniegtas, izmantojot e-pastu, pastu, pa telefonu, personiski, sociālajos tīklos, un izmantojot mājaslapas formas. Lai nodrošinātu jūsu apmierinātību, mēs varam, ja tas nepieciešams, nodrošināt jūsu personu datus mūsu izplatīšanas tīkla locekļiem.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Esam autorizēti veikt šādu apstrādi. Mēs vēlamies sasniegt no mums sagaidāmas mūsu produktu un pakalpojumu kvalitātes līmeni un izvairīties no potenciāliem strīdiem.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, tehniskā produkta informācija, darījumu vēsture, komunikācija, sadarbība un profili, kas izriet no šiem datiem.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
6 mēneši pēc sūdzības atrisināšanas.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Izplatīšanas tīkla locekļi. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

NORĒĶINS AR PIEGĀDĀTĀJIEM SAISTĪBĀ AR GARANTIJAS IZMAKSĀM, KAS RADUŠĀS TO DĒĻ.

Apstrādes mērķis:
Norēķins ar piegādātājiem saistībā ar garantijas izmaksām, kas radušās to dēļ.

Apstrādes mērķa apraksts:
Mēs izmantosim jūsu personu datus, lai panāktu vienošanos ar mūsu piegādātājiem (cita starpā, lai nodrošinātu finanšu kompensāciju) saistībā ar garantijas izmaksām, kas radušies to dēļ. Lai mēs varētu veikt norēķinu ar piegādātājiem, mums jānosūta viņiem jūsu personu dati, kā tas ir nepieciešams atsevišķos gadījumos.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Esam autorizēti veikt šādu apstrādi. Mūsu interesēs ir vienošanās ar piegādātājiem.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Produkta tehniskā informācija.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
6 mēneši pēc kompensācijas.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Defektīvas rezerves daļas piegādātājs. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju no trešajām personām.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Šīs apstrādes ietvaros jūsu personu dati var tikt nosūtīti citām sabiedrībām ŠKODA AUTO grupā, un, ja nepieciešams atsevišķā gadījumā, citiem saņēmējiem trešajās valstīs, t.i. Ķīnas Tautas Republikā, Indijā un Krievijas Federācijā. Šādos gadījumos šāda nosūtīšana var notikt atbilstoši standarta līguma noteikumiem, t.i. modeļa līgums, ko izdevusi Eiropas Komisija, bez izmaiņām tā tekstā, kā to paredz šībrīža personu datu aizsardzības tiesiskais regulējums. Jūs varat atrast jaunāko informāciju http://www.skoda-auto.com/other/privacy-statement

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

NORĒĶINS AR IZPLATĪŠANAS TĪKLA LOCEKĻIEM PAR GARANTIJAS UN PĒCGARANTIJAS REMONTU UN SERVISU

Apstrādes mērķis:
Norēķins ar izplatīšanas tīkla locekļiem par garantijas un pēcgarantijas remontu un servisu

Apstrādes mērķa apraksts:
Mēs izmantosim jūsu personu datus, lai mēģinātu panākt vienošanos ar mūsu izplatīšanas tīkla locekļiem par garantijas un pēcgarantijas servisu jūsu automašīnai, kas ir veikt, balstoties uz mūsu līguma prasībām. Personu datu apstrāde ietver sevī datu apmaiņu starp ŠKODA AUTO un izplatīšanas tīkla locekļiem.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Esam autorizēti veikt šādu apstrādi. Šīs intereses ir ietvertas mūsu vienošanās ietvaros ar izplatīšanas tīkla locekļiem.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Darījumu vēsture, produkta tehniskā informācija.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
15 gadi pēc vienošanās datuma.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Izplatīšanas tīkla locekļi, mārketinga aģentūra. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju no trešajām personām.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

ORGANIZĀCIJA UN SERVISA PASĀKUMU NODROŠINĀŠANA

Apstrādes mērķis:
Organizācija un servisa pasākumu nodrošināšana.

Apstrādes mērķa apraksts:
Mēs izmantosim jūsu personu datus, lai organizētu visa veida servisa pasākumus atbilstoši speciālam tiesiskajam regulējumam, ieskaitot jūsu izpratnes nodrošināšanai par nepieciešamajiem servisa pasākumiem, kas attiecas uz jūsu automašīnas vai automašīnas VIN numura nodošanu izplatīšanas tīkla locekļiem, lai atklātu, vai servisa pasākums ir izziņots. Mums ir jūsu personu dati, balstoties uz iepriekšēju saziņu ar jums, vai tos mums ir varējusi nodrošināt persona, kura jums ir pārdevusi automašīnu.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Mums jāveic apstrāde, lai izpildītu pienākumu, ko nosaka tiesiskais regulējums. Datu nodrošināšana ir ietverta līgumsaistībās un, ja jūs tos mums nesniedzat, jūs varat pārkāpt likumu.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, produkta tehniskā informācija.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
10 gadi pēc servisa pasākuma izziņošanas.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Aģentūras, kas nodrošina servisa pasākumus, izplatīšanas tīkla locekļi. Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam personu datus tieši no jums un no trešajām personām.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

KLIENTA PASŪTĪJUMA IZPILDES NODROŠINĀŠANA

Apstrādes mērķis:
Klienta pasūtījuma izpildes nodrošināšana

Apstrādes mērķa apraksts:
Jūsu personu dati tiek izmantoti jūsu pasūtījuma izpildes nodrošināšanas mērķiem - papildu aksesuāru uzstādīšanai pēc automašīnas pirkuma.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Mums jāveic apstrāde, lai varētu noslēgt ar jums līgumu, kā arī ar mērķi izpildīt ar jums noslēgtā līguma saistības. Personu datu sniegšana ir līguma prasība, un gadījumā, ja jūs mums tos nesniedzat, mums var nebūt iespēju noslēgt ar jums līgumu, vai mums var nebūt iespēju nodrošināt noslēgtā līguma izpildi.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Identifikācijas dati, kontaktinformācija, produkta tehniskā informācija.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
10 gadi pēc līguma noslēgšanas.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

KLIENTA AUTOMAŠĪNAS ĪPAŠUMTIESĪBU VERIFIKĀCIJA

Apstrādes mērķis:
Klienta automašīnas īpašumtiesību verifikācija

Apstrādes mērķa apraksts:
Mēs izmantosim jūsu personu datus, lai verificētu jūsu automašīnas īpašumtiesības, pasūtot inteliģentās rezerves daļas, piemēram, atslēgas. Nodrošinot piekrišanu jūsu personu datu apstrādei, jūs piekrītat arī jūsu identitātes dokumentu kopijas veidošanai atbilstoši piemērojamiem likumiem.

Apstrādes tiesiskais pamatojums:
Mēs esam autorizēti apstrādāt jūsu personu datus atbilstoši jūsu dotajai piekrišanai. Ja jūs neesat mums devuši piekrišanu, mēs neapstrādāsim jūsu personu datus šim mērķim.

Personu datu kategorijas, kurus apstrādājam:
Identifikācijas dati, identitātes kartes vai cita dokumenta kopijas.

Apstrādes un arhivēšanas periods:
10 gadi pēc ieraksta izveides.

Datu apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personu datus:
Pēc pieprasījuma jūsu personu dati var tikt nodotu valsts iestādēm, īpaši tiesām, policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešamajā apjomā un likumu ietvaros.

Personu datu avots:
Mēs saņemam informāciju tieši no jums.

Personu datu pārsūtīšana trešajām valstīm vai pārvalstu organizācijām:
Augstāk minētās apstrādes ietvaros jūsu personu dati netiks pārsūtīti trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem.

Automātiska lēmumu pieņemšana, balstoties uz personu datiem:
Šīs personu datu apstrādes laikā, netiek piemērota automātiska lēmumu pieņemšana.

Cita informācija:
Personu dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs, un tos var izmantot zinātnes, vēstures vai statistikas izpētes nolūkos. Pamatotos gadījumos personu dati par arī tikt apstrādāti tiesisku jautājumu risināšanas nolūkos, ieskaitot izpildot saistības pret valsts administratīvajām iestādēm un veicot pastāvīgu juridisku risku monitorēšanu.

Kādas ir jūsu tiesības?

Personu datu apstrādes ietvaros jums ir sekojošas tiesības:

Piekļuve apstrādājamajiem personu datiem.

Datu apstrādes piekrišanas atsaukšana.

Nekorektu, neatbilstošu un nepilnīgu personu datu labošana.

Personu datu dzēšana gadījumā, ja beidzas apstrādes mērķa tiesiskais pamatojums vai prettiesiskas apstrādes gadījumā.

Datu apstrādes ierobežošana.

Personu datu izgūšana mašīnlasāmā formātā savām vai cita apstrādātāja vajadzībām.

Iebilst pret datu apstrādi, ja jums šķiet, ka personu datu apstrāde ir pretlikumīga.

Nebūt pakļautam automatizētai lēmumu pieņemšanai.

Kā iespējams izmantot savas tiesības?

Saistībā ar savu tiesību izmantošanu, ŠKODA AUTO var piemērot pamatotu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas saistībā apstrādi, ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi.

Pieprasījumiem, kas saistīti ar personu datu aizsardzību un apstrādi, izmantojiet sekojošus saziņas kanālus:

Telefons:

+420 800 600 000

Pasts:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Datu aizsardzības inspektors (DPO)

Jautājumu gadījumā par personu datu aizsardzību jūs varat sazināties tieši ar ŠKODA AUTO personu datu aizsardzības inspektoru (DPO).

http://www.skoda-auto.com/personal-data
dpo@skoda-auto.cz

Sūdzības iesniegšana

Gadījumā, ja jūs nepiekrītat tam, kā ŠKODA AUTO apstrādā vai rīkojas ar jūsu personu datiem, jūs varat iesniegt sūdzību ŠKODA AUTO datu aizsardzības inspektoram (DPO) vai uzraugošajai iestādei.

Datu valsts inspekcija
Adrese: Blaumaņa iela 11/13-15,
Rīga, LV-1011
Tālr. : +371 67223131
Mājas lapa: www.dvi.gov.lv/lv