This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.
Attālināta atjaunināšana

Funkcionāli ierobežojumi

Škoda Connect

Attālinātie atjauninājumi tiek nosūtīti automašīnai, izmantojot Škoda Connect: tiešsaistes sistēmas atjauninājuma pakalpojumu. Attālināti atjauninājumi var tikt nosūtīti automašīnai, ja:

• Automašīnai ir iestatīts primārais lietotājs, un automašīna ir redzama primārā lietotāja MyŠKODA profilā, kā arī primārais lietotājs ir reģistrēts automašīnā (Izvēlne -> Lietotāji).

Tiešsaistes režīms ir iespējots (IESLĒGTS) privātuma iestatījumos (Izvēlne -> Lietotāji -> Iestatījumi).

Bloķēšana

Ar automašīnu nedrīkst braukt.

Lietotājam jāatstāj automašīna un jāaizslēdz tā, lai sāktos uzstādīšana:

• Ja automašīna nav aizslēgta desmit minūšu laikā pēc uzstādīšanas pogas nospiešanas, atjaunināšana netiks pabeigta.

• Ja automašīnai uzstādīšanas laikā pietuvojas un to atslēdz, tā jāaizslēdz divu minūšu laikā, citādāk atjaunināšana netiks pabeigta. Tas pats attiecas arī uz automātisko atslēgšanas funkciju, ja tuvumā tiek noteikta automašīnas atslēga, un automašīna tiek atslēgta.

KESSY automašīnas aizslēgšana/atslēgšana ir atspējota, tālvadības (centrālās atslēgas) vadība turpina darboties procesa laikā.

Drošības slēdzene netiks iespējota (durvis aizvien varēs atvērt no iekšpuses).

Komforta atvēršana ir atspējota (centrālā atslēga tiks atslēgta, bet logi paliks ciet).

Sagaidīšanas/pavadīšanas apgaismojums netiks aktivizēts (visas gaismas paliks atslēgtas).

Signalizācija ir deaktivizēta, LED apgaismojums uz durvīm turpina mirgot (līdz durvju vadības bloks netiek atjaunināts).

Uzlāde

Kad uzlāde ir aktīva, uzstādīšanas poga nav pieejama.

Kad atjauninājums ir aktīvs, uzlādi nav iespējams aktivizēts.

Ja automašīna ir pievienota Wallbox lādētājam, uzlādes process tiks automātiski uzsākts pēc Attālinātās atjaunināšanas noslēguma.

Ja automašīna ir pieslēgta publiskajai uzlādes stacijai ar autentifikāciju, uzlādes process NETIKS UZSĀKTS pēc Attālinātās atjaunināšanas.